Vereniging|

Helder Lokaal heeft nu de ANBI-status. ANBI betekent voluit Algemeen Nut Beogende Instelling. Wat betekent dat voor de vereniging? Heel eenvoudig, giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Dus lidmaatschapsgelden, donateursbijdragen en wat voor giften dan ook. Wie ons financieel wil steunen kan gebruik maken van deze regeling. Voor verdere informatie kunt u terecht bij onze penningmeester Uwe Smit 06 53703048 of penningmeester@helderlokaal.nl

Geef een reactie

Close Search Window